Pēdējo izmaiņu datums: 08.04.2019.

PRIVĀTUMA POLITIKA UN SĪKDATNES

Šajā privātuma politikā (turpmāk – “Politika”) Jūs atradīsiet informāciju par to, kā nodibinājums “Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds”, vienotais reģistrācijas numurs 40008281139 (turpmāk – “Fonds” vai “mēs”) ievāc, izmanto un uzglabā Jūsu personas datus, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnē www.brivibaspiemineklis.lv (turpmāk – “tīmekļa vietne”) pieejamos vai pastarpināti pieejamos pakalpojumus – veicat ziedojumu Brīvības pieminekļa izgaismošanai (turpmāk – “Pakalpojumi”).

Mēs veicam personas datu apstrādi atbilstoši šai Politikai un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Fizisko personu datu apstrādes likumam un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (2016/679) (turpmāk – “VDAR”).

Mēs apņemamies nodrošināt tās informācijas privātumu un konfidencialitāti, kas attiecas uz bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kā arī stingri ievērot tālāk izklāstīto Politiku ciešā kopsakarā ar mūsu pienākumiem un piemērojamiem personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Šajā Politikā atsauce “Jūsu personas dati” nozīmē jebkuru informāciju, kas Jūs identificē vai var tikt pamatoti izmantota Jūsu kā vienas no iepriekš minētajām personām identificēšanai (turpmāk – “Personas Dati”).

Personas Datu pārzinis ir Fonds jeb nodibinājums “Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds”, vienotais reģistrācijas numurs 40008281139, juridiskā adrese Indrānu ielā 13, Rīgā, LV-1012, e-pasta adrese fonds@brivibaspiemineklis.lv.

Personas Datu pārzinis attiecībā uz ziedojumu veikšanu tiešsaistē ir nodibinājums “Fonds “Ziedot.lv””, reģistrācijas Nr. 40008078226, juridiskā adrese Indrānu ielā 13, Rīgā, LV-1012 (turpmāk – ziedot.lv).

POLITIKAS DARBĪBAS JOMA

Šajā Politikā Jūs varat uzzināt, kā mēs apstrādājam Personas Datus attiecībā uz:

DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN UZGLABĀŠANAS ILGUMS

Pakalpojumi: Mēs apstrādājam Personas Datus nolūkā iegūt finansējumu Brīvības pieminekļa izgaismošanai. Mēs ievācam vienīgi to informāciju, kuru mums ir snieguši ziedotāji vai to pilnvarotas personas. Šī Personas Datu vākšana ir nepieciešama, lai pienācīgi izpildītu ziedotāju izvēlētos pakalpojumus – ziedojumu pieņemšanu tieši Fonda bankas kontā vai ar ziedot.lv starpniecību, kā arī mūsu juridiskos pienākumus saistībā ar to.

Saņemot ziedojumu Fonda bankas kontā, Fonds saņem Personas Datus par ziedotāju (vārds, uzvārds, personas kods), kā arī informāciju par ziedotāja bankas konta numuru (ja maksājums ir veikts ar bankas pārskaitījumu), ziedojuma summu un citu informāciju, ko ziedotājs ir norādījis maksājuma uzdevumā.

Minētie Personas Dati tiek izmantoti Fonda grāmatvedības vajadzībām, kā arī ar ziedotāja piekrišanu publicēti Fonda mājaslapā ziedotāju sarakstā.

Veicot ziedojumu ar ziedot.lv starpniecību, Fonds saņem tikai informāciju par ziedoto summu un ziedotāja vārdu un uzvārdu, ja viņš ir piekritis šās informācijas publicēšanai. Cita informācija Fondam netiek nodota. Par citu Personas Datu apstādi, kas ir nepieciešami ziedojuma veikšanai, ir atbildīgs ziedot.lv.

Sīkdatnes: Mēs izmantojam sīkdatnes nolūkā iegūt informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes mums ļauj nodrošināt un uzlabot tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Iegūtā informācija nesatur datus, kas mums ļautu Jūs identificēt kā individuālu fizisku personu.

Datu uzglabāšanas ilgums: mēs uzglabājam Jūsu datus, kas attiecas uz veiktajiem ziedojumiem, tik ilgi, cik tas nepieciešams grāmatvedības vajadzībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Personas Datus, kurus Jūs piekrītat publicēt Fonda mājaslapā, mēs apstrādāsim neierobežotu laiku. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu Personas Datu (vārda un uzvārda) publicēšanai. Sīkdatņu uzglabāšanas ilgums norādīts šajā Politikā turpmāk pie sīkdatņu apraksta.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Mēs veicam Personas Datu apstrādi, pamatojoties uz:

Personas Datu apstrāde ir ierobežota tiktāl, ciktāl tā nepieciešama konkrētā datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Piekļuve Personas Datiem tiks ierobežota, sniedzot to tikai tam Fonda personālam, kam tā nepieciešama, lai izpildītu savus profesionālos pienākumus pret Jums kā pret klientu vai Fonda juridiskos pienākumus.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Sniedzot Pakalpojumus mūsu klientiem, mums var būt pienākums nodot Personas Datus trešajām personām.

Mēs izmantojam noteiktu trešo personu pakalpojumus, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu (piemēram, IT pakalpojumu nodrošinātāji, grāmatveži). Personas Dati šīm trešajām personām tiek sniegti, lai tās savukārt varētu sniegt savus pakalpojumus mums. Personas Dati pakalpojumu nodrošinātājiem tiek nodoti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai tie varētu sniegt savus pakalpojumus.

Pakalpojumu – ziedojuma veikšanu tiešsaistē – nodrošina ziedot.lv. Fonds nesniedz ziedot.lv nekādus Personas Datus.

Jums jāņem vērā, ka ziedošana nevar notikt bez maksājumu pakalpojumu iestādes starpniecības, kam ir nepieciešams saņemt un apstrādāt noteiktus Jūsu Personas Datus. Ziedojot naudu ar pārskaitījumu, Jums ir tiesības patstāvīgi izvēlēties maksājumu pakalpojuma sniedzēju. Fonds nenodod Personas Datus maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un bez Jūsu iesaistes nevar veikt nekādus maksājumus Jūsu vietā vai vārdā.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Jūs jebkurā laikā varat izmantot šādas tiesības:

Ja Jums ir sūdzības par to, kā mēs apstrādājam Personas Datus, vai Jūs vienkārši vēlaties uzzināt vairāk par mūsu veiktajām datu apstrādes darbībām, jebkurā laikā esat aicināti ar mums sazināties, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šīs Politikas sākumā.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Jūsu Personas Dati tiek apstrādāti nepareizi, vai Jūsu kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas. Iesnieguma paraugs atrodams šajā saitē: www.dvi.gov.lv.

PERSONAS DATU APSTRĀDES VIETA

Personas Dati tiek glabāti un apstrādāti Eiropas Savienības (turpmāk – “ES”) un Eiropas Ekonomiskās Zonas (turpmāk – “EEZ”) iekšienē. Tomēr var rasties vajadzība Personas Datus nodot un uzglabāt ārpus ES vai EEZ. Tāpat arī Personas datu apstrādi var veikt datu apstrādātājs, kas darbojas ārpus ES vai EEZ.

Nododot mums Personas Datus vai piekrītot to apstrādei, Jūs piekrītat to apstrādei arī ārpus ES un EEZ šajā Politikā norādīto apstrādes mērķu sasniegšanai. Mēs ievērosim visu nepieciešamo piesardzību, lai nodrošinātu, ka Personas Dati ir drošībā un tiek ievērots piemērojamais datu aizsardzības tiesiskais regulējums.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs Jūs informējam par Personas Datu apstrādes detaļām, pamatojoties uz VDAR 15. pantu.

PERSONAS DATU APSTRĀDEI IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru mūsu tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai viedierīcē. Sīkdatne atceras Jūsu veiktās darbības un izdarītās izvēles, kā arī ļauj mums nodrošināt Jums vislabāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Bez sīkdatnēm pilnīga tīmekļa vietnes darbība nebūtu iespējama.

Mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes: Google Analytics (“_ga”, “_gat”) sīkdatnes tiek lietotas, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, analizējot lietotāja paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina mūs ar tādu informāciju kā tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, apmeklētās tīmekļa vietnes sadaļas un mūsu tīmekļa vietnē kopējo patērēto laiku. Visa informācija, ko apkopo pastāvīgās sīkdatnes, ir anonīma, un pēc tās nav iespējams Jūs identificēt kā fizisku personu. “_ga” sīkdatnes uzglabājas divus gadus, bet “_gat” sīkdatnes – desmit minūtes.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj Jums kontrolēt sīkdatņu izmantošanu, veicot konkrētus uzstādījumus. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, Jūs varat iestatīt, lai pārlūkprogramma noraida visas sīkdatnes vai nosūta brīdinājumu par sīkdatnes instalēšanu.

Vairāk informācijas par to, kā pārvaldīt sīkdatnes populārākajās pārlūkprogrammās, atradīsiet šajās saitēs: Internet Explorer; Chrome; Firefox; Safari; Opera.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs varam veikt izmaiņas šajā Politikā. Ja Politika tiks mainīta, jaunākā versija būs pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Mēs aicinām Jūs laiku pa laikam pārbaudīt, vai Politikā ir veiktas kādas izmaiņas.